Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Współpraca z NGO - archiwum

2018-12-28

Zarządzeniem nr 114/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2019 roku”, Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 68.000,00 zł

-----------------------------------------------------

2018-12-28

Zarządzeniem nr 113/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł.

----------------------------------------------------

2018-12-03

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2019 roku”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły w BIP

---------------------------------------------------

2018-12-03

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,

Szczegóły w BIP

------------------------------------------------------

2018-11-15

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Smaki wigilii – KGW Wieprz” w okresie od 01.12.2018r. do 22.12.2018r. Zarządzeniem nr 90A/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 15 listopada 2018 roku postanawia się zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą: 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35 realizację w/w zadania.

----------------------------------------------------

2018-11-05

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz patologicznych” Wójta Gminy Wieprz Zarządzeniem nr 85/2018 z dnia 05 listopada 2018r. postanawia się zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu realizację w/w zadania.

--------------------------------------------------

2018-06-14

Zarządzeniem nr 45/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie: wyboru ofert w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r. , Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty zgłoszone przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz, Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.296,00 zł, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogórze” Gierałtowice przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.704,00 zł.

-------------------------------------------------

2018-06-14

Zarządzeniem nr 46/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty zgłoszone przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu oraz Parafię Rzymskokatolicką w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 11.105,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 18.895,00 zł

---------------------------------------------

2018-05-11

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r.

Szczegóły w BIP

-------------------------------------------

2018-05-11

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 23.06.2018r. do 31.08.2018r.

Szczegóły w BIP

-------------------------------------------

2018-03-21

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Smaki Świąt Wielkanocnych – KGW Frydrychowice / Smaczne potrawy na Dzień Matki – KGW Przybradz” Zarządzeniem nr 23/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 21 marca 2018 roku postanawia się zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą: 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35 realizację w/w zadania.

-------------------------------------------

2018-02-27

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie w zakresie ochrony zdrowia, rodzaj zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: ,,Chcemy być aktywni" w okresie od 01.03.2018r. do 31.05.2018r. Zarządzeniem nr 20/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2018 roku postanawia się zlecić Fundacji „Promyczek” z siedzibą w 34-120 Targanice ul Dobra 4 realizację w/w zadania.

-------------------------------------------

2018-01-31

Zarządzeniem nr 12/2018 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2018 roku,Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty przez: UKS Płomienie Wieprz, LKS Victoria Nidek, UKS Adrenalina Frydrychowice, Małopolski Klub Karate złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: UKS Płomienie Wieprz 4196,00 zł; LKS Victoria Nidek – 5786 zł; UKS Adrenalina Frydrychowice – 3536,00 zł ; Małopolski Klub Karate – 4482,00 zł

---------------------------------------

2018-01-05

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2018 roku

Szczegóły w BIP

--------------------------------------

2017-12-28

Zarządzeniem nr 100/2017 Wójta Gminy Wieprz z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4 złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł

--------------------------------------

2017-12-28

Zarządzeniem nr 101/2017 Wójta Gminy Wieprz z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, od 01.01.2018-30.06.2018 i od 01.08.2018-31.12.2018”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Całkowity łączny koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 68.130,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych, 00/100) i jest zależny od frekwencji uczestników

--------------------------------------

2017-11-29

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, od 01.01.2018-30.06.2018 i od 01.08.2018-31.12.2018”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły w BIP

--------------------------------------

2017-11-29

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Szczegóły w BIP
Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski