Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Wywóz Odpadów Komunalnych za 6 stycznia 2023r. dot. GIERAŁTOWICE (Święto Trzech Króli)

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień świąteczny tj. 6 stycznia 2023r. (I piątek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 2 stycznia 2023r. (I poniedziałek).Wywóz Odpadów Komunalnych za 26 grudnia 2022r. dot. GIERAŁTOWICZKI (Boże Narodzenie)

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia 2022r. (IV poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 30 grudnia 2022r. (V piątek).


Wywóz Odpadów Komunalnych za 26 grudnia 2022r. dot. WIEPRZ GÓRKA (Boże Narodzenie)

Przysiółki od strony ul. Starowiejskiej, Kuwik i Wronowiec.
W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia 2022r. (IV poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 27 grudnia 2022r. (IV wtorek).
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio spod posesji - WRZESIEŃ/LISTOPAD 2022r.

Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą zrealizowane w miesiącu WRZEŚNIU 2022 r.

- w miejscowościach: Wieprz, Nidek Pobierz harmonogram


Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą zrealizowane w miesiącu LISTOPADZIE 2022 r.

- w miejscowościach: Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz, Frydrychowice Pobierz harmonogram

Wywóz Odpadów Komunalnych za 15 sierpnia 2022r. dot. NIDKU

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 15 sierpnia 2022r. (III poniedziałek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji
zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 23 sierpnia 2022r. (tj. IV wtorek miesiąca).

Wywóz Odpadów Komunalnych za 16 czerwca 2022r. BOŻE CIAŁO dot. Wieprz Dół i pozostała część Wieprza.
W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 16 czerwca 2022r. (III czwartek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 14 czerwca 2022r. (tj. II wtorek miesiąca).

Od 1 maja 2022 r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Od 1 maja 2022 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie i wynoszą:

Właściciel nieruchomości prowadzący selekcję odpadów – płaci 26 zł od osoby na miesiąc.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – płaci 78 zł od osoby na miesiąc.

(postawa prawna: Uchwała nr XXXII/266/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28.03.2022r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym).

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca) lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

- za I kwartał - do 15 marca

- za II kwartał - do 15 czerwca

- za III kwartał - do 15 września

- za IV kwartał - do 15 grudniaW związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień świąteczny tj. 3 maja 2022r. (I wtorek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 10 maja 2022r. (tj. II wtorek miesiąca).Wywóz Odpadów Komunalnych za 18 kwietnia 2022r. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - dot. NIDKU


W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 18 kwietnia 2022r. (III poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 26 kwietnia 2022r. (tj. IV wtorek).
Płatność za odpady komunalne

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku, że na 2022 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe zawiadomienia dot. gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ nie uległa zmianie stawka opłaty. Obliczoną w deklaracji opłatę uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji - miesięcznie lub kwartalnie.

Jeżeli w Państwa nieruchomości nie uległa zmianie ilość osób – terminy i kwoty pozostają bez zmian.

Za I kwartał 2022 roku termin uiszczenia opłaty upłynął 15 marca 2022r.
Wywóz Odpadów Komunalnych za 11 listopada 2021r. dot. Frydrychowic

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 11 listopada 2021r. (II czwartek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 12 listopada 2021r. (tj. II piątek).


Wywóz Odpadów Komunalnych za 1 listopada 2021r. dot. Nidku


W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 listopada 2021r. (I poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 9 listopada 2021r. (tj. wtorek).
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio spod posesji wrzesień/październik 2021r.

Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą zrealizowane w miesiącu wrześniu 2021 r. w miejscowościach: Wieprz, Nidek

Pobierz harmonogram

Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą zrealizowane w miesiącu październiku 2021r. w miejscowościach Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz, Frydrychowice

Pobierz harmonogram
Wywóz Odpadów Komunalnych za 5 kwietnia 2021r. dot. Nidku (PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY)

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od 5 kwietnia 2021r. (I poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 13 kwietnia 2021r. (tj. wtorek).W 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku i wynoszą:

Zgodnie z Uchwałą nr XI/88/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Właściciel nieruchomości prowadzący selekcję odpadów – płaci 20 zł od osoby na miesiąc.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – płaci 60 zł od osoby na miesiąc.

---------------------------------------------------------------------

Od 2021 roku na terenie gminy Wieprz obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku pozostają bez zmian.

Natomiast w okresie od kwietnia do października można dodatkowo oddawać:

· Odpady zmieszane (czarne worki) - 2 razy w miesiącu

· Odpady biodegradowalne, odpady zielone, odpady kuchenne (brązowe worki) – 2 razy w miesiącu

Link do harmonogramu:


Zgodnie z Uchwałą nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, w 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynoszą:
1) 5,90 zł za pojemnik 120 l,
2) 11,80 zł za pojemnik 240 l,

3) 54,00 zł za pojemnik 1100 l.


Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:
1) 17,70 zł za pojemnik 120 l,
2) 35,40 zł za pojemnik 240 l,
3) 162,00 zł za pojemnik 1100 l.

---------------------------------------------------

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca) lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

- za I kwartał - do 15 marca

- za II kwartał - do 15 czerwca

- za III kwartał - do 15 września

- za IV kwartał - do 15 grudnia

Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Wieprz.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących w danej posesji (narodziny dzieci, zgony, zameldowania, wymeldowania) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić w formie nowej deklaracji, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Ponadto właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

------------------------------------------------------------------

KOMPOSTOWNIK

ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł miesięcznie na nieruchomość.

Aby uzyskać w/w zwolnienie należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wywóz Odpadów Komunalnych w WIGILIĘ - 24 grudnia 2020r. dot. Frydrychowic

Urząd Gminy Wieprz informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na dzień 24 grudnia 2020r. (IV czwartek miesiąca) będzie wykonany zgodnie z planem.


Wywóz Odpadów Komunalnych za 1 stycznia 2021r. dot. Gierałtowic

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 stycznia 2021r. (I piątek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 5 stycznia 2021r. (tj. I wtorek miesiąca).Wywóz Odpadów Komunalnych za 6 stycznia 2021r. dot. Wieprza
(od Andrychowa wzdłuż drogi wojewódzkiej do drogi w kierunku Nidku)

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 6 stycznia 2021r. (I środa), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 12 stycznia 2021r. (tj. II wtorek miesiąca).Wywóz Odpadów Komunalnych za 11 listopada 2020r. dot. Frydrychowic

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 11 listopada 2020r. (II środa), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 13 listopada 2020r. (tj. piątek).
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz w miesiącach wrzesień / październik 2020 roku. Pobierz załącznik.Wywóz Odpadów Komunalnych za 11 czerwca 2020r. BOŻE CIAŁO - dot. Frydrychowic

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 11 czerwca 2020r. (II czwartek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 15 czerwca 2020r. (tj. poniedziałek).Wywóz Odpadów Komunalnych za 1 maja 2020r. - GIERAŁTOWICE

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 maja 2020r. (I piątek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 4 maja 2020r. (tj. poniedziałek).
UWAGA MIESZKAŃCY FRYDRYCHOWIC

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 25-26 GRUDNIA 2019R.


- W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 25 grudnia 2019 tj. (BOŻE NARODZENIE) - IV środa miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie informuje,
że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 27 grudnia 2019r. (IV piątek miesiąca).

- W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 26 grudnia 2019 tj. (II DZIEŃ ŚWIĄT) - IV czwartek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie informuje,
że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 28 grudnia 2019r. (IV sobota miesiąca).
UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI GIERAŁTOWICE

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 listopada 2019 tj. - I piątek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje,
że wywóz odpadów komunalnych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 31 października 2019r. (V czwartek miesiąca).


WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 15.08.2019r.

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 15 sierpnia 2019r. (Wniebowzięcie NMP) tj. III czwartek miesiąca, ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 13 sierpnia 2019r. (tj. II wtorek miesiąca).

(Wieprz Dół: droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic; pozostała część Wieprza: dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń)WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 20.06.2019R. BOŻE CIAŁO

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ DÓŁ ORAZ POZOSTAŁA CZĘŚĆ WIEPRZA
(dot.droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic oraz dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń)

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 20 czerwca 2019 tj. (BOŻE CIAŁO) - III czwartek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 21 czerwca 2019r. (III piątek miesiąca).

Z poważaniem ZGK Sp. z o.o.Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zgodnie z Uchwałą nr II/11/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,

w 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynoszą:


  • 13 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i obierane w sposób selektywny;
  • 26 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i obierane w sposób selektywny.Zgodnie z Uchwałą nr II/12/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018r.w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,

w 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynoszą:


  • 45 zł za pojemnik 120 l miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 90 zł za pojemnik 120 l miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca) lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

  • za I kwartał - do 15 marca
  • za II kwartał - do 15 czerwca
  • za III kwartał - do 15 września
  • za IV kwartał - do 15 grudnia

Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Wieprz.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących w danej posesji (narodziny dzieci, zgony, zameldowania, wymeldowania) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić w formie nowej deklaracji, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.


Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski