Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Urząd Gminy:

Adres
Urząd Gminy w Wieprzu
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz
Województwo Małopolskie
Powiat Wadowice

Telefony
Wójt : 033 875 50 85
centrala: 033 875 51 23, 033 875 51 18, 033 875 51 89
fax: 033 875 50 60, 033 875 51 00
Godziny otwarcia Urzędu Gminy
poniedziałek, środa, czwartek: 7:00- 15:00
wtorek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 – 13:00

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
W godzinach pracy Urzędu Gminy

Wójt przyjmuje strony:
we wtorki od godz. 12:00 do 15:00
Wójt Gminy Wieprz
Małgorzata Chrapek
tel.: 033/875 50 85 , fax: 033/875 50 60
email: wojt@wieprz.pl
Sekretarz Gminy Wieprz
Marta Mrozik
tel./fax: 033/875 51 18 wew. 18, fax: 033/875 50 60
email: mmrozik@wieprz.pl

Referat spraw obywatelskich

Zofia Jończy - Kierownik referatu, zastępca kierownika USC
tel.: 033/875 51 23 wew. 10, fax: 033/875 50 60
email: zjonczy@wieprz.pl
St. ds. ewidencji ludności i administracyjnych
Jolanta Rusinek
tel.: 033/875 51 18 wew. 20, fax: 033/875 50 60
email: jrusinek@wieprz.pl

St. ds. dowodów osobistych
Zofia Jończy
tel.: 033/875 51 18 wew. 10, fax: 033/875 50 60
email: zjonczy@wieprz.pl

Referat finansowo - podatkowy

Kierownik (Skarbnik): Małgorzata Miarka
tel.: 033/875 51 23 wew. 15, fax: 033/875 50 60
email: mmiarka@wieprz.pl
Zastępca Skarbnika Gminy
St. ds. płac i podatku dochodowego
Bogusława Latocha
tel.: 033/875 51 18 wew. 32, fax: 033/875 50 60
email: blatocha@wieprz.pl

St. ds. księgowości budżetowej
Izabella Słomka
tel.: 033/875 51 18 wew. 29, fax: 033/875 50 60
email: slomka@wieprz.pl

St. ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Mazgaj
tel.: 033/875 51 18 wew. 32, fax: 033/875 50 60
email: amazgaj@wieprz.pl

St. ds. wymiaru podatku
Katarzyna Mitoraj
tel.: 033/875 51 18 wew. 30, fax: 033/875 50 60
email: kmitoraj@wieprz.pl

St. ds. księgowości podatkowej
Monika Holcman
tel.: 033/875 51 18 wew. 30, fax: 033/875 50 60
email: mholcman@wieprz.pl

St. ds. kasowych
Danuta Hahn
tel.: 033/875 51 18 wew. 21, fax: 033/875 50 60
email: dhahn@wieprz.pl

Referat organizacyjno – administracyjny

Kierownik: Gabriela Kudłacik
tel.: 033/875 51 23 wew. 23, fax: 033/875 50 60
email: gkudlacik@wieprz.pl
St. ds. administracyjno-społecznych
Małgorzata Komendera
tel.: 033/875 51 18 wew. 23, fax: 033/875 50 60
email: mkomendera@wieprz.pl

St. ds obsługi przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Bożena Smaza
tel.: 033/875 51 18 wew. 29, fax: 033/875 50 60
email: bsmaza@wieprz.pl

Referat inwestycji i ochrony środowiska

Kierownik: Barbara Noszka
tel.: 033/875 51 23 wew. 33, fax: 033/875 50 60
email: bnoszka@wieprz.pl
St. ds. inwestycji i zamówień publicznych
Agata Kocemba,
tel.: 033/875 51 18 wew. 22, fax: 033/875 50 60
email: akocemba@wieprz.pl

St. ds. inwestycji
Paweł Smaza
tel.: 033/875 51 18 wew. 33, fax: 033/875 50 60
email: psmaza@wieprz.pl
St. ds. budowy, modernizacji dróg i zamówień publicznych
Michał Adamik
tel.: 033/875 51 18 wew. 27, fax: 033/875 50 60
email: madamik@wieprz.pl

St. ds. ochrony środowiska, EKODORADCA
Wojciech Antecki
tel.: 033/875 51 18 wew. 26, fax: 033/875 50 60
email: wantecki@wieprz.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Gminy

Kierownik referatu, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych:
Artur Penkala
tel.: 033/875 51 23 wew. 14, fax: 033/875 55 99
email: apenkala@wieprz.pl
St. ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Rady Gminy (Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych), PPOŻ
Szymon Bogunia
tel.: 033/875 51 23 wew. 14, 33/875 55 99, fax.: 033/875 55 99
email: oc@wieprz.pl, sbogunia@wieprz.pl


Informatyk
Grzegorz Rusinek
tel.: 033/875 51 18 wew. 14, fax.: 033/875 55 99
email: grusinek@wieprz.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Maria Ziembla
email: iod.ug@wieprz.pl lub pisemnie na adres Urzędu

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski