Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

PodatkiPodatek rolny:

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Formularz informacji o pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów

Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej nie otrzymaniu

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Osoby fizyczne:

Informacja o gruntach

Zał 1 dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Zał 3 dane dot pozostałych podatników


Osoby prawne:

Deklaracja na podatek rolny

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania


Podatek od środków transportowych:

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1a - załącznik do tej deklaracji


Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Zał 3 - dane dotyczące pozostałych podatników

Informacja o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła


Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania


Podatek Leśny - osoby fizyczne:

Informacja o lasach

Zał. 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Zał 3 - dane o pozostałych podatnikach


Podatek Leśny - osoby prawne:

Deklaracja na podatek leśny

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowaniaCopyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski