Ankieta - przemoc w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, Zespół Interdyscyplinarny opracowuje pogłębioną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wieprz. W tym celu prowadzone są badania ankietowe wśród mieszkańców naszej Gminy. Ankietę prosimy wypełniać w terminie do 02.12.2022r. Po kliknięciu na końcu ankiety przycisku prześlij zapisuje się ona automatycznie.