Promesy dla szkół z terenu Gminy Wieprz

Kolejne środki przeznaczone na niwelowanie skutków pandemii COVID-19 trafiły do szkół z terenu Gminy Wieprz.

Promesy na kwotę 194.999,99 zł. przekazał na ręce Wójta Gminy Wieprz Małgorzaty Chrapek oraz Dyrektorów szkół - Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Dodatkowe środki to efekt pozytywnie ocienionych wniosków o dofinansowanie jakie złożone zostały przez Urząd Gminy w Wieprzu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przyznane fundusze przeznaczone zostaną na zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze, rozwijające oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów (120.000,00 zł.) oraz na zakup laptopów do nauki zdalnej (74.999,99 zł.). Środki podzielone zostaną równo dla wszystkich 6 szkół podstawowych. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczęły się w szkołach już w listopadzie br. i prowadzone będą do końca czerwca przyszłego roku. Zakup sprzętu komputerowego planowany jest na I kw. 2023 r. Przyznane dofinansowanie zasili znacznie budżet gminy, gdyż poziom dofinansowania zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem, w tym 85% środków to fundusze pochodzące z Unii Europejskiej, a 15% z Budżetu Państwa.