ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ

Powyższe hasło jest jednym z kilku, pod którym prowadzone są działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Działania te mają na celu uświadomienie rolnikom zagrożeń występujących w ich gospodarstwach rolnych a także w jaki sposób je wyeliminować, aby miejsce pracy było bezpieczne i przyjazne dla osób w nim pracujących.