Wywóz Odpadów Komunalnych za 26 grudnia 2022r. dot. WIEPRZ GÓRKA (Boże Narodzenie)

Przysiółki od strony ul. Starowiejskiej, Kuwik i Wronowiec.
W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia 2022r. (IV poniedziałek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 27 grudnia 2022r. (IV wtorek).