Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów
30 marca 2020

Trwa nabór do kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie
25 marca 2020

Czym jest koronawirus?Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.Jak często występują objawy?Ciężki przebieg choroby obserwuje się u

Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy Wieprz dla bezpośredniej obsługi klienta
25 marca 2020

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszeniem w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze

Zmiany w organizacji badań ankietowych
25 marca 2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane

Koronawirus: Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów
25 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą

25 marca 2020

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, iż od 25 marca do 11 kwietnia br. na terenie naszego kraju będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy

Skorzystaj z elektronicznej komunikacji!
20 marca 2020

Stan zagrożenia epidemicznego - skorzystaj z elektronicznej komunikacji. Pamiętaj, że nie musisz pojawiać się w Urzędzie, wiele spraw załatwisz z domu. Między innymi sprawdzisz stan zobowiązań podatkowych, złożysz pismo ogólne, wypełnisz deklaracje

BO Małopolska: Składanie zadań przeniesione na maj i czerwiec
20 marca 2020

W związku z obowiązującym na tereniem Polski stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR
20 marca 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy

FIO Małopolska Lokalnie
20 marca 2020

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
19 marca 2020

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zwraca się z prośbą do Mieszkańców (odbiorców usług w/w Zakładów) o udostępnienie adresów skrzynek poczty elektronicznej (email) w celu możliwości uzyskania

OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKA
18 marca 2020

NABÓR NA RÓŻNE STANOWISKA W PROJEKCIE „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz ” W związku z realizacją projektu „„Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz ””

INFORMACJA
18 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów od dnia 20.03.2020r. do odwołania będzie nieczynny.

NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIORA W WIEPRZU
16 marca 2020

W związku z realizację Projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś

Kasa Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Wodociągowego
16 marca 2020

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) Wójt Gminy Wieprz wprowadza kolejne środki ostrożności. Od poniedziałku 16 marca, aż do odwołania wpłaty w kasie Urzędu Gminy Wieprz oraz w kasie Gminnego

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16 marca 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni

Obsługa interesantów Urzędu Gminy
13 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że w Urzędzie Gminy w Wieprzu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. w dni robocze otwarty będzie dla mieszkańców

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów i Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
13 marca 2020

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że czasowo wprowadza się wystawianie faktur za realizowane usługi na podstawie prognozowanego zużycia wody i odprowadzonych ścieków. Wstrzymuje się odczyty

Zawieszenie kwalifikacji wojskowej
13 marca 2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID -19 od dnia 16.03.2020 (od poniedziałku) Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu wadowickiego zostaje zawieszona do odwołania

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2019 rok
13 marca 2020

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
12 marca 2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych,mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
11 marca 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski