Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Wyróżnienie dla Gminy Wieprz w rankingu samorządów 2015
15 lipca 2015

Po raz kolejny redakcja "Rzeczpospolitej" przygotowała ranking Najlepszych Samorządów. Jest to ogólnopolskie zestawienie gmin, które uzyskują najlepsze wyniki. W rankingu samorządy ocenione zostały w trzech kategoriach: miast na prawach

Prezentacja ze szkolenia – RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
15 lipca 2015

W dniu 9.07.br w sali konferencyjnej Centrum Biblioteczno – Informatycznego w Wieprzu odbyło się spotkanie informacyjne wprowadzające do tematyki funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2022.

Informacje na temat podatku od przyznanej dotacji do wymiany kotłów!!
13 lipca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje, że do tutejszego urzędu wpłynęła interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dotacją celową przyznaną na

Ostrzeżenie o silnych burzach
08 lipca 2015

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że w dniu 08.07.2015 r. od godz. 6.30 do 08.07.2015 r.do godz. 22.00 przewiduje się  wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr

Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu
01 lipca 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że uchwałą Zarządu z dnia 19.06.2015 r. przyznana została Gminie Wieprz dotacja w wysokości 79.355 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.

VI Sesja Rady Gminy Wieprz – 18 czerwca 2015roku
29 czerwca 2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się VI Sesja Rady Gminy. Pierwszym tematem obrad było omówienie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Wieprz za rok szkolny 2014/2015.

Spotkanie informacyjne dot. funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020
22 czerwca 2015

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu (budynek dawnej Agronomówki).

Wizyta delegacji Węgierskiej
22 czerwca 2015

W dniach od 19-22 czerwca br. na terenie gminy Wieprz gościła delegacja z Węgier, a dokładnie z miejscowości Szenna. Wizytacja była drugą okazją do spotkania przedstawicieli obu gmin. W listopadzie zeszłego roku podczas Święta Kaszanki, które rok

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty
19 czerwca 2015

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty pt.: "O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nidek"

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
18 czerwca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
17 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego(t.j.Dz.U.z 2013 r poz.667) w związku z art.74 ust.3  z dnia października  2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

Zawiadomienie VI Sesja Rady Gminy Wieprz
15 czerwca 2015

Informuje się, że w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieprz z następującym projektem porządku obrad:

Dofinansowanie do wymiany kotłów!!
12 czerwca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje,że w dalszym ciągu można składać wnioski o wymianę starych niskosprawnych kotłów. W obecnej chwili istnieje jeszcze możliwość dofinansowania do wymiany kotłów w roku 2015.

Świeto Gminy Wieprz 2015
11 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie "Nadzieja", Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zapraszają na Święto Gminy Wieprz.

DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE WIEPRZ
10 czerwca 2015

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 29 czerwca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Likwidacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem
03 czerwca 2015

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr I/1/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem z siedzibą w Wieprzu, dnia 28.04.2015 r. została wszczęta procedura likwidacji

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020
03 czerwca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
29 maja 2015

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja 2012-2015 ławników sądowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. W związku z tym

Wyniki wyborów w Gminie Wieprz
25 maja 2015

Przedstawiamy zestawienie wyników wyborów prezydenckich w głosowaniu ponownym w Gminie Wieprz   Pobierz zestawienie wyników

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
22 maja 2015

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 4 czerwca tj. I czwartek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień,

Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz
22 maja 2015

Gmina Wieprz, kontynuuje realizuje projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022
20 maja 2015

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Uwagi bądź pytania do Strategii składać można w terminie do

Wyniki zapytania cenowego
15 maja 2015

Wyniki zapytania cenowego na modernizacje sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Zawiadomienie podatek
13 maja 2015

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (piątek) 2015r.

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski