Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
23 stycznia 2015

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2015 do 28  lutego  2015 r.

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
23 stycznia 2015

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz

Ruszyła ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
22 stycznia 2015

Informujemy , iż  w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie  ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku  w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać

SZTUKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIEPRZU
21 stycznia 2015

25.01.2015 Niedziela, godz. 16:15, BILET 15 ZŁ. Sztuka to opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Scenki z życia bezrobotnego artysty ujęte w spektaklu są na tyle uniwersalne, że można porównać je do sytuacji ludzi w innych sektorach

Wskaźnik rybackości
21 stycznia 2015

Obowiązek podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania
21 stycznia 2015

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”, przekazujemy do

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Przybradzu 18 stycznia 2015 roku.
19 stycznia 2015

Zebranie odbyło się w gościnnych progach Domu Strażaka. W zebraniu uczestniczyła wójt gminy Pani Małgorzata Chrapek wraz z sołtysem wsi Panem Tadeuszem Sordylem i radnym naszej wsi Panem Mieczysławem Żyłą oraz mieszkańcami sołectwa w liczbie 40

Kwalifikacja Wojskowa
15 stycznia 2015

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa małopolskiego trwać będzie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji został wyznaczony na 16 stycznia 2015 r. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Regionalny System Ostrzegania RSO
15 stycznia 2015

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Nidku - 11 stycznia 2015r.
12 stycznia 2015

W dniu 11 stycznia 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Nidku. W zebraniu wzięło udział 153 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci
09 stycznia 2015

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

Zmarł Jan Wysogląd
08 stycznia 2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2015r. w wieku 70 lat zmarł Jan Wysogląd, były Wicewojewoda Bielski, były Naczelnik Gminy Radziechowy – Wieprz w powiecie Żywieckim, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Pochodził z Frydrychowic.

Uwaga mieszkańcy miejscowości Wieprz Górka!
05 stycznia 2015

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - DOTYCZY 6 STYCZNIA 2015R. (WIEPRZ GÓRKA w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem) W związku z

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku
02 stycznia 2015

Z dniem 1 stycznia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie wprowadza modyfikację w dotychczasowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy ona zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w Wieprz

Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych
02 stycznia 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2015:

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.
02 stycznia 2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563).

Terminarz Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Wieprz
30 grudnia 2014

Poniżej przedstawiamy terminarz Zebrań Wiejskich w 2015 roku na terenie Gminy Wieprz. W dwóch sołectwach odbędą się zebrania sprawozdawcze, natomiast w pozostałych czterech odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, w związku z tym w tych sołectwach

II Sesja Rady Gminy Wieprz (Sesja Budżetowa) – 18 grudnia 2014roku
24 grudnia 2014

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się II Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę łatania dziur na drogach powiatowych oraz czyszczenia przepustów przy tychże drogach.

Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2014

Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, cudownych Świąt Bożego Narodzenia rodzinnego ciepła i wielkiej radości, pod żywą choinką

Godziny pracy urzędu podczas świąt i sylwestra
23 grudnia 2014

Informujemy, że przed Bożym Narodzeniem oraz w sylwestra ulegają zmianie godziny pracy kasy Urzędu Gminy w Wieprzu.

Informacja
19 grudnia 2014

Informujemy mieszkańców, że z uwagi na zaplanowane na dzień 19.12.2014r. szkolenie pracowników Urzędu od godziny 13:00 w poszczególnych referatach pełniony będzie jedynie dużur pracownika. Godziny pracy kasy pozostają bez zmian. Za

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w okresie świątecznym
18 grudnia 2014

Urząd Gminy Wieprz poniżej podaje do wiadomości wykaz zajęć opiekuńczo - wychowawczych w okresie świątecznym w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wieprz.

Niska emisja
10 grudnia 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2014 r. Gminie Wieprz przyznana została dotacja w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizacjęzadania inwestycyjnego pn.

Zielona praca
10 grudnia 2014

Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Chcesz nabyć umiejętności i doświadczenie? Weź udział w projekcie dla bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia!Zobacz plakat

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski