Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

15 marca 2015r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09 marca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku nie uległa zmianie. Przypominamy, że 15 marca 2015r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wieprz
06 marca 2015

Informujemy, że gmina Wieprz realizuje projekt pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wieprz. Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez

Mieszkańcy sołectwa Frydrychowice!
05 marca 2015

Fundacja Wspomagania Wsi serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frydrychowice. Sobota 7 marca, godz. 9.00 – 12.30, Zespół Szkolno-Przedszkolny im.

Mieszkańcy sołectwa Wieprz !
05 marca 2015

Fundacja Wspomagania Wsi serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieprz. Piątek 6 marca, godz. 16.00 – 19.30 Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informatyczne,

Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego.
02 marca 2015

W  związku  z  wejściem  w  życie  z  dniem  1  marca  2015  r.  przepisów  ustawy  z  dnia 6 sierpnia 2010  r.  o  dowodach  osobistych  (Dz.  U. 

Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste – zmiany po 1 marca 2015 roku
27 lutego 2015

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW
18 lutego 2015

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw -(Dow II)”.

Jeżdżę z głową - galeria zdjęć
13 lutego 2015

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do szusowania na nartach cieszą wszystkich amatorów „zimowego szaleństwa”, a przede wszystkim 90 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz. Zapraszamy do obejrzenia galerii

Spotkanie dotyczące udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania
11 lutego 2015

W dniu 10.02.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu o godzinie 17: 00 odbyło się zebranie osób, które zostały zakwalifikowane do pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy

Nagranie z Radia Andrychów
11 lutego 2015

W dniu 9 lutego 2015r. (poniedziałek) gośćmi Twojego Radia Andrychów byli Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Bartłomiej Westwalewicz. Rozmowa dotyczyła nazewnictwa ulic w gminie. Poniżej przedstawiamy link

Promesa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych
11 lutego 2015

Minister Stanisław Huskowski oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli w dniu 10 lutego 2015r. (wtorek) przedstawicielom jednostek samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednostki samorządu terytorialnego

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Gierałtowicach - 8 lutego 2015r.
09 lutego 2015

W dniu 8 lutego 2015 r. na terenie sołectwa Gierałtowice odbyło się ostatnie w tym roku Zebranie Wiejskie mieszkańców. Z racji zakończenia kadencji urzędującego Sołtysa i Rady Sołeckiej w trakcie zebrania wybrano nowych przedstawicieli społeczności

Ferie zimowe 2015 z ZSP
06 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w placówkach szkolnych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.

Multimedialny projekt edukacyjny skierowany do dzieci
06 lutego 2015

W lutym 2015 roku w Przybradzu rozpoczął się multimedialny projekt edukacyjny skierowany do dzieci.Projekt nazywa się „Poszlaki” i jest inicjatywą przygotowaną przez animatorów z Małopolskiego Instytutu Kultury we współpracy z

Propozycje nazw ulic w Gminie Wieprz
03 lutego 2015

Urząd Gminy Wieprz przedkłada propozycje nazw ulic w poszczególnych sołectwach gminy, które uzyskały pozytywne opinie Rad Sołeckich.Z uwagi na duże zainteresowanie tematem Urząd Gminy w terminie do dnia 16 lutego 2015r. będzie przyjmował propozycje

Spotkanie ws. udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania
02 lutego 2015

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz” oraz przyjęciu przez Radę Gminy w czasie sesji w

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Wieprzu - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 01.02.2015 w Gminnym Domu Kultury w Wieprzu odbyło się Zebranie Wiejskie podczas którego  został wybrany sołtys wsi Wieprz oraz Rada Sołecka na lata 2015-2019. Sołtysem została Pani Barbara Herma, która pełniła tą funkcję przez

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego we Frydrychowicach - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 1 lutego 2015 r. odbyło się zebranie wiejskie we Frydrychowicach. W zebraniu wzięło udział 57 mieszkańców.  W pierwszej części zebrania sołtys wsi Andrzej Sopicki przedstawił raport z działalności Rady sołeckiej oraz pracy sołtysa.

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Gierałtowiczkach - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 1 lutego 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Gierałtowiczkach. W zebraniu wzięło udział 38 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

III Sesja Rady Gminy Wieprz – 29 stycznia 2015roku
02 lutego 2015

W dniu 29 stycznia 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się III Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę załatania dziur na drodze powiatowej w stronę Głębowic po wykonywanych na niej ekspertyzach.

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych
02 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.

Na Własne Konto
02 lutego 2015

„Na Własne Konto" to ogólnopolski program skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", w

Ministerialny projekt nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Wieprz
30 stycznia 2015

Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło listę gmin, którym przyznana została dotacja na organizację w 2015 r. zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach. Projekt nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych

Nauka jazdy na nartach – Jeżdżę z głową
30 stycznia 2015

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do szusowania na nartach cieszą wszystkich amatorów „zimowego szaleństwa”, a przede wszystkim 90 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz, którzy przed rozpoczęciem ferii zimowych wezmą udział

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski