Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Wywóz Odpadów Komunalnych - zmiana terminu
15 kwietnia 2019

Uwaga Mieszkańcy miejscowości Wieprz Górka i Gierałtowiczki !!! Dotyczy: Wieprz Górka – Od Strony ul. Starowiejskiej, Kuwik, Wronowiec i Gierałtowiczki. W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 22 kwietnia 2019 tj. IV poniedziałek miesiąca,

Komunikat
27 marca 2019

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zamiast iść na wagary posprzątali okolice
27 marca 2019

Uczniowie wraz z opiekunami z Zespołów Szkolno Przedszkolnych z terenu gminy Wieprz postanowili w sposób uroczysty i nietypowy powitać wiosnę zbierając śmieci z okolic swoich szkół.

Zmarła Julia Komendera
21 marca 2019

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 21 marca 2019 roku zmarła mgr Julia Komendera długoletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieprzu. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Gminie Wieprz. Znana i ceniona za swoją

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2018 rok
20 marca 2019

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji

Dni otwarte RZGW Kraków
20 marca 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych.

Zawiadomienie IV Sesja Rady Gminy Wieprz
18 marca 2019

Informuje się, że w dniu 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
14 marca 2019

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. (tj. środa) w Urzędzie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z 11 marca 2019 roku
11 marca 2019

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Wieprz do godz. 15.00.

Wichura w gminie Wieprz
11 marca 2019

Kilkanaście zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych to efekt wichury, która przeszła w godzinach nocnych w dniu 11 marca 2019r. przez teren gminy Wieprz

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy
08 marca 2019

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
08 marca 2019

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Wieprz w miesiącu marcu 2019r

Agro Akademia
08 marca 2019

Spotkanie z cyklu Agro Akademia. Udział w konferencji jest bezpłatny dla dwóch osób. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Segregacji śmieci na terenie cmentarza komunalnego w Gierałtowicach
07 marca 2019

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, że od początku 2019 roku, na terenie cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ul. Św. Marcina 16, 34-122 Gierałtowice, obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
07 marca 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Wieprz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zwrot podatku akcyzowego- wydłużenie terminu
06 marca 2019

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej uległ wydłużeniu.

Szkolenia informacyjno-aktywizacyjne
06 marca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza na szkolenia tematyczne informacyjno-aktywizacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczące płatności obszarowych
01 marca 2019

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach zaprasza na szkolenie dotyczące płatności obszarowych na rok 2019. Szkolenie odbędzie się w dniu 06.03.2019 w GOK w Wieprz o godz. 10.00

Stypendia sportowe w gminie Wieprz
28 lutego 2019

W dniu 27 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz wręczyła uczniom oraz ich rodzicom umowy w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Przerwa techniczna w działaniu rejestrów dowodów osobistych
27 lutego 2019

W związku z wdrożeniem od 04.03.2019r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną i aktualnie trwającymi pracami serwisowymi, od środy 27 lutego 2019 r. do 4 marca zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.

Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Wieprz w 2019 r.
21 lutego 2019

W dniu 16.02.2019 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach dokonano zakończenia i podsumowania tegorocznego projektu nauki jazdy na nartach. Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest na terenie gminy Wieprz począwszy od 2012 r. Corocznie w ramach zajęć

Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie gminy Wieprz
20 lutego 2019

Począwszy od 27 stycznia do 17 lutego 2019r. na ternie Gminy Wieprz odbywały się zebrania wiejskie. Spośród 6 sołectw w 4 odbyły się wybory sołtysów wsi oraz rad sołeckich. Wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

e-dowód
20 lutego 2019

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Stypendia
15 lutego 2019

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski