Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

OGŁOSZENIE
05 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
04 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Apel
04 marca 2014

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do  Gminy- Wójt Gminy  Wieprz zwraca się z prośbą  do mieszkańców „Gminy Wieprz” aby zwrócili szczególną  uwagę  na posiadane własne psy.

Bezpłatne kursy komputerowe
04 marca 2014

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców Gminy Wieprz, którzy ukończyli 50 lat do udziału w projekcie „ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy”.

NABÓR DO SEKCJI WOKALNEJ
28 lutego 2014

W ramach projektu „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez utworzenie nowej orkiestry bazującej na zakupionych strojach regionalnych i instrumentach muzycznych” Zobacz plakat

Szkolenia w zakresie składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej
28 lutego 2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach serdecznie zaprasza podatników do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach  w zakresie składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej.

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Ostatnia szansa dla przedsiębiorców na fundusze unijne
26 lutego 2014

Informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki prowadzi dwa ostatnie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007 – 2013 nabory wniosków, w których beneficjantami mogą być przedsiębiorcy. Więcej informacji znaleźć

Informacja
26 lutego 2014

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie dla rolników „Integrowana ochrona roślin „  Zmiany  w dopłatach obszarowych 2014”, oraz kredyty preferencyjne i nowelizacje w  KRUS w dniu 05.03.2014 r/środa/

Podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
20 lutego 2014

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał ostatecznego podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w 2014 roku. Wśród zadań, które znalazły się na liście zadań priorytetowych znalazły się dwie inwestycje,

Umiem pływać – podział środków z Ministerstwa Sportu na naukę pływania
19 lutego 2014

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na organizację w 2014 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać".

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
14 lutego 2014

Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe, własne laptopy oraz… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie
07 lutego 2014

Urząd Gminy Wieprz uprzejmie informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku z tym nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Z komputerem na TY
07 lutego 2014

Persona  Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zaprasza do bezpłatnego  udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2013 rok
07 lutego 2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
31 stycznia 2014

Na podstawie art.61 §4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 20 stycznia 2014 r  na wniosek Pana Marcina Reguła  zam. 48-385 Otmuchów oś.Lata Kwiatów 52Aw sprawie wydania decyzji o

Nowe możliwości
31 stycznia 2014

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.01.2014 r. do dnia 05.02.2014 r. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Nowe Możliwości" realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z Oświęcimia

Harmonogram dyżurów nauczycieli podczas ferii zimowych
31 stycznia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów nauczycieli podczas ferii  zimowych.

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
30 stycznia 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2014 r. (t.j. środa) roku o

INFORMACJA
28 stycznia 2014

Zgodnie z art.97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieprz informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie

Zmarł Jerzy Karkoszka
25 stycznia 2014

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014 roku zmarł mgr inż. Jerzy Karkoszka współzałożyciel, a zarazem długoletni nauczyciel Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wieprzu, wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Gminie Wieprz,

Copyright © 2024 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski