Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz z dnia 25 kwietnia 2014r.
25 kwietnia 2014

dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych

Otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wieprz
24 kwietnia 2014

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamieszczony został wykaz projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, które w ostatnim rozdaniu funduszy europejskich otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Życzenia Wielkanocne
18 kwietnia 2014

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz
16 kwietnia 2014

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek
15 kwietnia 2014

Informujemy, że w Wielki Piątek, 18 kwietnia Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie od godz. 6:00 do godz. 14:00.

Ogłoszenie
11 kwietnia 2014

Informuje się rolników z Gminy Wieprz, że w dniach 14 i 15 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2014r. na placu obok Z.U.H "Plon", 34-122 Wieprz 230 odbędzie sie przegląd opryskiwaczy.

UWAGA UPŁYNĄŁ TERMIN I RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
04 kwietnia 2014

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku, że na 2014 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
04 kwietnia 2014

Pozostała część Wieprza- dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i  Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń, w związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 maja tj. I czwartek miesiąca,

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI NIDEK!!!
04 kwietnia 2014

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 21 kwietnia tj. III poniedziałek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz
03 kwietnia 2014

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. z 2013r. Dz.U.poz.1235 ) w związku z art. 49

Zawiadomienie
03 kwietnia 2014

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Miejsca na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
02 kwietnia 2014

Zarządzenie nr 18/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Wieprz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do

Projekt socjalny „Odnaleźć siebie”
02 kwietnia 2014

Dziewięć kobiet z terenu Gminy Wieprz borykających się z problemem przemocy w rodzinie wzięło udział w projekcie socjalnym pn. „Odnaleźć siebie” koordynowanym przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu –

Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz
20 marca 2014

Informuje się, że  w dniu 26 marca 2014 roku (środa)  o godz. 10.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach
19 marca 2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach  informuje, że podatnicy będą mieli możliwość złożenia rozliczenia rocznego za 2013 rok( zeznanie podatkowe ) w Urzędzie Miasta w Andrychowie.

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
19 marca 2014

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach zwraca sie z prośbą do mieszkańców o udzielenie informacji na temat miejsca karmienia odpadami poubojowymi trzody chlewnej, a także miejsca składowania tychże odpadów. Całość komunikatu.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.
14 marca 2014

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających

Nabór do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym
14 marca 2014

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu ogłasza nabór kandydatów do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 marca 2014

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 17 marca 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku

Zawiadomienie podatek
12 marca 2014

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 marca (poniedziałek) 2014r.

Bezpłatne Konsultacje Indywidualne
12 marca 2014

Możliwość pozyskania dofinansowania w ramach VIII i IX naboru m.in. na: -  rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej-  działalność non-profit-  inwestycje melioracyjne Zobacz plakat

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
10 marca 2014

Hufiec ZHP Andrychów przedstawia sprawozdanie ze zbiórki publicznej, która odbyła się w dniach od 22 listopada 2013r. do 31 stycznia 2014r. Pobierz sprawozdanie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r.
10 marca 2014

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Pobierz obwieszczenie

Szkolenie dla rolników
06 marca 2014

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Wadowicach oraz Agencja Rynku Rolnego w Krakowie zaprasza rolników powiatu wadowickiego na spotkanie w dniu 10 marca 2014 o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Tematem spotkanie

Copyright © 2023 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski